Tjenester vi kan tilby


Regnskap:

Gjennom vår lange erfaring og bruk av moderne IT-løsninger er våre medarbeidere i stand til å løse de fleste utfordringer for din virksomhet, enten bedriften din er liten eller stor. Vi sørger selvsagt for all påkrevet rapportering til det offentlige, men vil også kunne tilby rapportering tilpasset ditt behov.


Årsoppgjør:

Allsidig bakgrunn og lang erfaring gjør det også mulig for oss å yte nær, god og personlig service og rådgivning innenfor årsavslutninger herunder, årsoppgjørsdisposisjoner tilpasset dine behov.

Dette omhandler blant annet:

  • Gjennomgang av regnskap med tanke på optimalisering av årsoppgjøret
  • Utarbeidelse og innsending av aksjonærregisteroppgaver
  • Utarbeidelse av ligningsdokumenter med alle nødvendige vedlegg
  • Oppfølging av disse samt kontakt med skattemyndighetene hvis dette skulle være nødvendig
  • Utarbeidelse av årsregnskap med noter, utkast til styreberetninger


Lønnstjenester:

Lønnstjenester er nødvendig og er et krevende fagområde. Her skjer det mye nytt med virkning fra 1.1.2015 med blant annet innføring av A-Ordningen. Denne stiller store krav til at all informasjon og alle opplysninger er fortløpende ajour i forhold til alle arbeidstakerforhold. All rapportering skje fortløpende på månedlig basis. Dette er en ordning som vi er oppdatert på og vi vil selvsagt sørge for at alle våre kunder blir ivaretatt på beste måte også i denne ordningen.

Vi utarbeider i tillegg til all offentlig rapportering, nødvendige oppgaver til de ansatte som kan sendes pr. post eller elektronisk, vi kan utbetale lønn til de ansatte hvis ønskelig eller bistå med andre tjenester dere måtte ha behov for.


Fakturering:

Vi har løsninger som hjelper deg og din bedrift i alle deler av prosessen, fra å gjøre faktureringen selv til å overlate dette til oss. Gjennom vår samarbeidspartner Uni Micro, kan vi enten tilby nettbaserte eller andre integrerte faktureringsprogrammer. Du lager raskt en faktura du enten kan sende pr. epost eller skrive ut. Samtidig bokføres fakturaen automatisk i vårt økonomisystem. Systemene ivaretar også fakturering som eFaktura.


Rådgivning/Kundeinformasjon:

Alle, enten man driver en virksomhet eller ikke, har behov får råd og noen å diskutere med. Vi ønsker å være en slik sparringspartner for våre kunder. Gjennom erfaring fra ulike typer stillinger i næringslivet og offentlige, sitter vi på allsidig og bred kunnskap og erfaring, som vi gjerne deler med kundene våre.
Fortløpende gjennom året deler vi informasjon, om nyheter innenfor skatt, avgift, lønn og andre relevante områder, med våre kunder.


Etablering av virksomheter:

Når en ny virksomhet skal etableres er det alltid mye å tenke på. Man skal ivareta både selskap og aksjonærer og eiere. Vi bistår i denne prosessen ved å:

  • Utarbeide alle stiftelsesdokumenter
  • Registrere i Enhets/Foretaksregisteret
  • Utarbeidelse av forslag til aksjonæravtaler
  • Etablere interne rutiner
  • Formidle kontakter

 

Fordringstjenester:

Vi har løsninger som hjelper deg med innkreving og inkasso slik at du får mest mulig ut av det du har fakturert. Vi kan selvsagt bistå deg med dette, slik at du kan konsentrere deg om din virksomhet.
Vår samarbeidspartner på dette området er Orkla Credit

Kvalitetssikring:

Vi har som en overordnet målsetning å tilby tjenester av god og kvalitetssikret karakter. Derfor har vi fortløpende gode kvalitetssikringsrutiner som sørger for at du som kunde er trygg på at de tjenestene du kjøper av oss, er gode og i samsvar med gjeldende regler.

Levert av