Velkommen til Service-Ringen


Service-Ringen AS er et Autorisert Regnskapsførerselskap med kontorer i Trondheim.


Vår visjon er å være en nær, stabil og aktiv samarbeidspartner for våre kunder med stor vekt på personlig kontakt.
Vi sitter på 25 års erfaring innen for alle relevante fagområder som er blant annet:
  • Regnskapsførsel
  • Årsoppgjør
  • Lønnstjenester
  • Fakturering
  • Rådgivning
  • Etabliering av virksomheter
  • Fordringsservice
  • Programvareløsinger

Nyheter
Her kommer nyheter
Les hele...Friday, April 25, 2014

Adr: Kongensgt. 36, 7012 Trondheim
Telefon: 970 38 700   l   E-post:arnstein@service-ringen.no

www.aktiweb.no